Huis- en gedragsregels

Toegangscontrole


Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Beslissingen van een portier zijn bindend.
Videobewaking


U stemt ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie


U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie.
Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen


U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.
Wapens


U mag geen wapens op zak hebben. Ook een (groot) mes wordt als wapen gezien. Wordt u betrapt, dan waarschuwen we de politie
Agressie


Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden en leiden tot verwijdering.
Hinderlijk en aanstootgevend gedrag


Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en een ontzegging van de toegang voor een bepaalde tijd.
Consumpties


U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf gebruiken of aanverwant terras. Eigen meegenomen consumpties worden afgenomen.
Toiletgebruik


Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
Samenscholing


U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoeden we een hinderlijke samenscholing dan kan kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
Horeca-eigendommen


U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen, blikjes en glaswerk etc. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de reparatie of vervanging.
Eigendommen van bezoekers


Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.
Verloren en gevonden voorwerpen


Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden veilig door ons bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.
Rookverbod


Het roken en/of gebruik van een E-sigaret is verboden in alle ruimten. Een overtreding geconstateerd door de Keuringsdienst van Waren word direct verhaald bij de gebruiker.
Legitimatie


Het is mogelijk dat er bij twijfel aan uw leeftijd om een legitimatie wordt gevraagd. De minimale toegangsleeftijd is 18 jaar op de reguliere uitgaansavonden tenzij anders vermeld.
Klachten


Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.
Overtreding


Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, volgt bij een waarschuwing een gele kaart, bij herhaaldelijke overtreding mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd (rode kaart + ontzegging voor bepaalde tijd).
Constatering van strafbare feiten en/of ontzegging wordt ten alle tijden bij de Politie gemeld.